Close
Skip to content

Cennik i regulamin Pracownia Dworcowa

CENNIK

Zajęcia Czas trwaniaOpłata za zajęciaOpłata miesięczna*
Dzieci90 min60 zł240 zł
Młodzież120 min75 zł300 zł
Dorośli180 minut100 zł400 zł

*Opłata miesięczna zależy od liczby wypadających w danym miesiącu zajęć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

ZE WZGLĘDU NA NIEPEWNĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z EPIDEMIĄ COVID-19, CHWILOWO ZAWIESZAMY MOŻLIWOŚĆ OPŁATY ZA 3 MIESIĄCE LUB 6 MIESIĘCY Z GÓRY I ZWIĄZANE Z TYM RABATY

REGULAMIN

  1. Opłatę należy wnieść z góry przed pierwszymi zajęciami w danym okresie rozliczeniowym na konto: m-bank 39 1140 2004 0000 3602 5691 4246 lub osobiście na pierwszych zajęciach w miesiącu.
  2. W przypadku zaległości wynoszącej więcej niż 4 zajęcia uczestnik traci możliwość korzystania z zajęć.
  3. Pracownia nie zwraca opłaty za opuszczone zajęcia.
  4. Jedynie w wypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności istnieje możliwość ich odrobienia.
  5. Zajęcia odrabiane odbywają się w czasie zajęć innej grupy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
  6. Zgłoszenie nieobecności oraz termin zajęć odrabianych należy indywidualnie uzgadniać mailowo pod adresem pracowniastarymlyn@gmail.com.
  7. Wszystkie materiały plastyczne oraz drobny poczęstunek i herbatka wliczone są w cenę zajęć.
  8. Pracownia nie odpowiada za prace pozostawione po zakończeniu roku szkolnego lub rezygnacji zajęć.
  9. Rozwiązanie podpisanej z nami umowy może nastąpić w formie pisemnej, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.