Close
Skip to content

Nauka malarstwa i rysunku

Lekcje rysunku i malarstwa odbywają się raz w tygodniu. Trwają 3 godziny zegarowe. Poruszane zagadnienia dotyczą kompozycji plastycznej, perspektywy rysunkowej i malarskiej, budowy i konstrukcji przedmiotu oraz kwestii związanych z kolorem.
Realizowane tematy to: martwa natura, portret, studium postaci, ilustracja, pejzaż oraz prace z  wyobraźni.
Uczestnicy zajęć mogą rozpocząć naukę od zupełnych podstaw jak i rozwijać posiadane już umiejętności.
Studenci poznają różne narzędzia pracy i techniki plastyczne takie jak: ołówek, tusz, węgiel, pastel, tempera, akryl, akwarela, kredki, gwasz i techniki mieszane. Program dostosowany jest indywidualnie do każdego uczestnika zajęć.
Raz do roku staramy się wybrać wspólnie na plener.